Praktijkvoetplus.nl Pedicure en meer. 06-33 82 33 44 - praktijkvoetplus@gmail.com

copyright | disclamer

Copyright | Disclaimer

Het auteursrecht op de inhoud van deze site berust bij Jeannette Kors-Wolf.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeannette Kors-Wolf informatie via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Hoewel Jeannette Kors-Wolf grote aandacht besteedt aan de inhoud van haar site, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Jeannette Kors-Wolf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen.

Jeannette Kors-Wolf. Alle rechten voorbehouden